Айше Сакалдаш, 8 г., Юруково

Описание на проекта:
Банкнота от 1000 лева

8
Гласа