Димитър Йосифов, 8 г., Разлог

Описание на проекта:
Банкнотата е в чест на Д-р Петър Берон и неговия Рибен буквар.

10
Гласа