Симона Добчева, 9 г., Варна

Описание на проекта:
Еко банкнота за един по добър живот

8
Гласа