Георги Паунов, 12 г., София

Описание на проекта:
Банкнота,изобразяваща стик -мен (цар )който стои на трон,пие от златна чаша вино. Лицето му е изобразено със ликът на долар.Банкнотата има специални символи .

0
Гласа