Божидара Тихомирова Вачева, 7 г., Свищов

Описание на проекта:
Паричката на семейството! Моята бъдеща паричка, защото семейството е най-важно на света

91
Гласа