Наталия Антонова Тодорова, 11 г., Нова Загора

Описание на проекта:
Природна паричка. Идеята за тази паричка е защитата на природата и нейното опазване.

0
Гласа