Михаила Маркова, 12 г., София

Описание на проекта:
100 ПЛАНЕТИ Ние имаме само една планета която трябва да упазваме и да осъзнаем колко е красива без боклуци.

2
Гласа