Деяна Станимирова Станева, 6 г., Попово

Описание на проекта:
Банкнота "Шест Слънца", вдъхновена от името на детското заведение, което посещава Деяна, а именно : ДГ "Слънце" гр. Попово.

5
Гласа