Атанас Петров, 12 г., София

Описание на проекта:
Банкнота от сто лева.

26
Гласа