Борис Бисер Борисов, 9 г., София

Описание на проекта:
моята паричка представлява момиче с черни и сиви дрехи с лилава коса и усмихнато лице в сива банкнота

21
Гласа