Боян Комбаков, 6 г., София

Описание на проекта:
Номинал 10 млн. На банкнотата е Христо Бояджиев, учител от бъдещето, преподава доброта на деца в детска градина и училище. Живял е от 100г до 401г

0
Гласа