Стела Савянова, 11 г., Велико Търново

Описание на проекта:
Това е банкнота с номинал 1000000 кинта, на която е изобразен Алберт Айнщайн.

37
Гласа