Никол Цонева, 9 г., Габрово

Описание на проекта:
Паричката изразява свободата на България

16
Гласа