Маргарет Божикова, 11 г., Сандански

Описание на проекта:
Буров и нуждата да четем историята откъм „паричната” й страна.

17
Гласа