Лорена, 11 г., Димитровград

Описание на проекта:
С любов към България и най-високото знаме по нашите земи!

45
Гласа