Ана-Мария Христова, 6 г., София

Описание на проекта:
Участието на детето в конкурса се организира от ДГ 93 Чуден свят група "Бърборани" с учители Т. Стоянова и В.Тодорова

1
Гласа