Михаил Янков, 12 г., Варна

Описание на проекта:
Проект на банкнота с номинал 1000 лв.

2
Гласа