ДАМЯН ТОДОРОВ ЮЛИЯНОВ, 8 г., ПОПОВО

Описание на проекта:
МОРСКА БАНКНОТА НА СТОЙНОСТ 100 ЛЕВА.

19
Гласа