Христина Янева, 9 г., Рила

Описание на проекта:
Избрах цар Симеон Велики, защото в училище научихме, че по време на неговото управление България е била една от най-могъщите държави в Европа.

26
Гласа