Борис Василев, 8 г., София

Описание на проекта:
Кое е това, което бихте си купили с пари, но не се продава? Безкрайното знание.

126
Гласа