Габриела Ботева, 7 г., София

Описание на проекта:
Моята паричка -100 лева с герб на България по мой проект.

85
Гласа