Рая, 8 г., Сандански

Описание на проекта:
Рисунката изобразява Васил Левски. Любим Български революционер на детето ми. Българското знаме и един продукт,който произвеждаме в нашата страна.

14
Гласа