Лора Тасева, 9 г., София

Описание на проекта:
Детска банкнота Пипи дългото чорапче

111
Гласа