Деа Видова, 11 г., София

Описание на проекта:
Банкнота от 24 лв. с облика на Албус Дъмбълдор

33
Гласа