Мартин Крумов, 9 г., Своге

Описание на проекта:
Банкнотата е със специална хартия, която не се къса при прегъване. Динозавърът се вижда и като скрит символ против фалшифициране.

7
Гласа