Матей Гьоков Вълчанов, 6 г., Стара Загора

Описание на проекта:
Матей: 'Банкнотите са в тези цветове, защото се използват в България. Те са по 200 и по 500 лв., защото могат да се използват от бъдещите поколения.'

22
Гласа