Адриана Герджева, 9 г., София

Описание на проекта:
Сто петри Банкнотата има дупка по средата

5
Гласа