Карина Михайлова Илиева, 7 г., София

Описание на проекта:
Чистата околна среда ще допринесе за цялото подобрение на нашия живот, живота на околните и живота в света като цяло. Стремежът ни да пазим природата чиста ще ни мотивира да пестим и да сме икономични в редица други сфери от живота ни. С малки действия можем да постигнем промяна. Чистата природа означава по-добър живот!

18
Гласа