Анна Спасова Църкова, 8 г., София

Описание на проекта:
Паричките трябва да са красиви. Затова аз нарисувах моето красиво училище 52 ОУ "Цанко Церковски" - София и моята прекрасна класна - г-жа Янева, които много обичам.

83
Гласа