Ема Гърдева, 9 г., София

Описание на проекта:
Банкнота, с която се купува Време. Изобразен е Салвадор Дали и негов часовник като лице на водния знак.

1
Гласа