Антон Христов, 10 г., Сливен

Описание на проекта:
Моята паричка, която изобразява символи от България,тайни кодове и шевици. Стойността ѝ е 10 лева.

32
Гласа