Тея Стоянова Иванова, 6 г., Варна

Описание на проекта:
детето смята, че на парите трябва да има българска азбука и учител, изпраща учител от ДГ44 "Валентина Терешкова" Варна

1
Гласа