Тереза Миленова Гатева, 6 г., Варна

Описание на проекта:
детето смята , че на парите трябва да има от богатствата на природата - пчелите най-вече, хората да се хранят с плодове, за да са здрави и да обичат България и планетата; изпраща гл.учител - ДГ44 \"Валентина Терешкова\"

2
Гласа