Константин Кръстанов, 9 г., София

Описание на проекта:
Моята валута се нарича "Конс". Произлиза от моето име-Константин.

5
Гласа