Християн Янков, 8 г., Девин

Описание на проекта:
Засегнахме темата за наближаващата смяна на левът с евро и реши да изобрази 100 лв. и 50 Евро в една банкнота.

26
Гласа