Божидар Атанасов, 11 г., София

Описание на проекта:
Банкнота на Първа Прирозащитна банка, чиято основна задача е да помага и финансира проекти, с опазване на природата - да е чиста, цветна, красива.

48
Гласа