Иисус Иванов Илиев, 12 г., Видин

Описание на проекта:
Картината изразява силата на книгата, преди и сега. Защитен знак е кирилицата, също и цифрите горе. Воден знак е Христо Ботев.

21
Гласа