Негилина Миленова Иванова, 12 г., Нова Загора

Описание на проекта:
Замъка на Дисни

9
Гласа