Цветина Кирчева, 11 г., София

Описание на проекта:
Любимият спорт е пресъздаден в нейната банкнота.

113
Гласа