Николай, 7 г., Перник

Описание на проекта:
Валутата се нарича Робовалута. Използва се от малки и големи роботи, от 681 г до момента. Защитните елементи са два - единият с надпис 1000РВ се държи от малкия робот, другият е вграден в големия робот.

15
Гласа