Васил Иванов, 10 г., Русе

Описание на проекта:
Представяне на банкнотата тенд

4
Гласа