Теодор Динков Славов, 9 г., Стара Загора

Описание на проекта:
Българска банкота от 10 лв

5
Гласа