Мая Маринова, 11 г., София

Описание на проекта:
Реших да сложа различни митични неща, за да покажа въображението на едно малко дете.

0
Гласа