Виктория Ангелова, 11 г., София

Описание на проекта:
Това е американската стотачка, но с куче.

2
Гласа