Павел Маринов, 11 г., София

Описание на проекта:
Сред важните образи от портмонето, въпросът за значението на парите и изкуството добива още по-голям смисъл.

19
Гласа