Ерик Анатолиев Найденов, 8 г., Попица

Описание на проекта:
Реших да нарисувам на моята паричка солунските братя Кирил и Методий,защото те са създателите на българската азбука ,която аз научих тази година.Избрах номинал 100 лева, защото в първи клас ще изучим числата до 100. И не само от моите родители знам,че ако имаш 100 лева , можеш да си купиш ,много неща.Искам да кажа на всички,че съм горд от това ,че ,,Вече съм грамотно дете“.

87
Гласа