Денис Цветомир Маринов, 9 г., Ботевград

Описание на проекта:
Проект на банкнота с църква, печат, надпис, портрет и номинална стойност, както и монетка в комплект с нея.

45
Гласа