Елеонора Цветкова, 10 г., София

Описание на проекта:
Проект за банкнота с изображение на кан Тервел и номинална стойност от 200 лв. Изобразен е и водният знак.

2
Гласа