Виктор Ангелов, 7 г., Димитровград

Описание на проекта:
Банкнота от 1 българска роза. Издадена от българска розова банка.

33
Гласа