Ема Кайкиева, 10 г., София

Описание на проекта:
Името на валутата е Мир (на английски) и в проекта са изобразени символи на мира.

16
Гласа